Privacyverklaring

Je privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kun je kennisnemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan.

PerspActive Coaching verwerkt persoonsgegevens over je omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een intake- / inschrijf-formulier in te vullen of door een e-mail te sturen:

  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  • Geslacht
  • Voor- en achternaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op je opdracht. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door jou verstrekte informatie aangaande aspecten van je gezondheid.

Waarom we gegevens nodig hebben
PerspActive Coaching verwerkt je persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij je af te leveren
 • PerspActive Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • PerspActive Coaching verwerkt je bijzondere persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen

Hoe lang we gegevens bewaren
PerspActive Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
PerspActive Coaching verkoopt je gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nicky@perspactive-coaching.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. PerspActive Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging
PerspActive Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nicky@perspactive-coaching.nl

Nicky Wijtmans
PerspActive Coaching