Vitaliteit is de fysieke, emotionele en mentale vrijheid hebben om meer uit het leven halen, op welk gebied dan ook.

Vitaliteit is de vrijheid ervaren op zowel fysiek, mentaal als emotioneel vlak.
Het gaat hierbij dus niet om gezondheid. Het gaat namelijk vooral om meer uit het leven willen (en kunnen!) halen.
In essentie gaat het hierbij over ‘leven’ in plaats van ‘overleven’. Veel mensen zijn in een ‘overleef-stand’ omdat er teveel stressoren aanwezig zijn.

Vitaliteit betekent dus meer uit het leven halen en dat kan op verschillende manieren:

  • Een beter zelfbeeld omdat je anders naar jezelf bent gaan kijken

  • Een gezonde relatie met voeding ontwikkelen en hierbij dus niet in ‘goed’ of ‘slecht’ denken

  • Een promotie behalen in je werk, omdat je dat al zo graag wilt

  • Weer samen met je kind spelen terwijl je dat al x aantal jaar niet meer hebt kunnen doen

Door te ontdekken wat voor jou de stressoren zijn en vooral op jouw focus te focussen kun je van leven naar overleven gaan.

Bovendien is het belangrijk om de onderdelen van de zelfdeterminatie-theorie mee te nemen omdat bevrediging van de drie onderdelen hiervan de motivatie en het algeheel welbevinden zullen laten toenemen.

Bovenstaande is eigenlijk een voorwaarde om met leefstijl aan de slag te gaan. Als er namelijk nog te veel stressoren aanwezig zijn, of als er inperking is in de onderdelen van de zelfdeterminatietheorie (autonomie/binding/competentie) dan is de stap naar leefstijl gedoemd te mislukken.